alebo

Nahlásiť profil

Ak ste zistili, že profil porušuje naše pravidlá, alebo zákony Slovenskej republiky, nahláste nám ho pomocou formulára.

Nekontaktujte nás v prípade ak chcete zaslať negatívne hodnotenie, v tomto prípade využite možnosť hodnotenia v jeho profile. Správy tohto druhu budú ignorované.

Nahlasujete profil: Ing. Viktor Kollár

Vyplňte svoje kontaktné údaje:

Vytvoriť profil Hľadať